Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku ankety Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 2019 se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. 2019 v 16:00 hodin v sále Úřadu městské části Brno-střed, Radnická 2.

Ocenění převezme všech 11 kandidátů, kteří byli do této ankety nominováni. 
Vyhlášení výsledků proběhne za účasti partnerů, kteří konání této každoroční akce podpořili a starosty Brna-střed Ing. arch. Václava Mencla, který nad anketou převzal záštitu.