jednatelem firmy BN a kolektiv, s. r. o.

1. Proč jste se rozhodl podpořit konání 2. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2016?

Zejména dnes jsme stále častěji svědky uniformity a snahy zbytečně na sebe neupozorňovat. Napříč věkovými skupinami vidíme, že je spousta lidí, kteří jsou radši, když jim někdo řekne, co si mají myslet a jak se mají rozhodovat. Naše průzkumy ukazují, že jde až o 6 lidí ze sedmi, kteří splní úkol podle návodu, pokud ho dostanou. Na druhé straně je vidět až dojemná snaha o koncentraci moci a majetku mezi stále méně lidí. Ti se snaží naopak ovlivňovat naše myšlení i chování a cíleně nám utvářet názor na svět kolem nás. Roste finanční, ekonomická a politická negramotnost lidí. To není náhoda, ale schválnost. Proto je důležitá podpora silných osobností, jejichž cílem není tvorba zisku, ale služba jiným lidem. Je také důležité, aby lidé bez rozdílu věku měli dostatek vzorů – silných osobností. Už jenom proto, aby zmizelo synonymum mezi bohatstvím a úspěchem.

2. Jak vnímáte roli neziskového sektoru a jeho specifika v životě Jihomoravského kraje?

Pokládám za důležité věnovat pozornost neziskovým aktivitám tam, kde by pro tvorbu zisku nebyl prostor pro poskytování některých služeb. Tvrzení „na to nejsou peníze“ často bývá zástupné tvrzení za „na tom bychom nevydělali, tak to nebudeme dělat“. To druhé nechejme podnikatelům tvořícím zisk. Další důvod je prostá společenská potřebnost péče o dožívající generaci a těžce nemocné lidi. Za další přínos pokládám ochranu spotřebitelů v kraji, kde se vyrojilo velké množství prodejců čehokoli s cílovou skupinou starších lidí na venkově. Další přínos spatřuji i ve vytváření volnočasových aktivit jako je tanec, historický šerm, pobyty pro mládež a pro matky s dětmi. Je to jistě lepší než podléhat například bohatě financovaným kampaním hráčských firem, které často cílí na děti a mladé lidi. Tábory pro děti v přírodě nebo zájmová soustředění jim jistě poskytnou více než sezení u počítače doma na (a)sociálních sítích.