Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že jste vítězem?

Upřímně jsem byl velmi překvapený: když jsem viděl, jaké osobnosti byly vedle mě do ankety nominovány a kolik za sebou mají práce, opravdu jsem své vítězství nečekal. Zároveň jsem byl ale samozřejmě šťastný, protože to, že jsem v anketě zvítězil, považuji především za úspěch celého fantastického týmu Evropského centra mládeže Břeclav a za to, že má naše společné úsilí opravdu smysl – zvláště, když uvážím, že loni v anketě zvítězila naše projektová koordinátorka Jana Parolková. Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří nás podporují a motivují, bez nich by naše práce nebyla vůbec myslitelná.

Co si myslíte o anketě Osobnost NNO JMK?

Myslím, že anketa Osobnost NNO JMK je rozhodně dobrým a užitečným počinem, protože se snaží zviditelnit a ocenit práci lidí v neziskovém sektoru, která zůstává většinou skrytá. Tito lidé se věnují svému poslání často nad rámec běžných pracovních povinností, někdy dokonce zdarma ve svém volném čase a svou činností významně přispívají ke zlepšení života ostatních. Proto je určitě dobře, že existují ankety, jako je tato, které činnost pracovníků a dobrovolníků neziskovek veřejnosti přibližují.

Je nicméně škoda, že anketa Osobnost NNO JMK nemá takovou publicitu, jakou by si zasloužila. Zůstává tak trochu anketou v úzkém rámci neziskového sektoru JMK, o níž informace mezi širší veřejnost moc neproniknou.

Jaká je náplň vaší práce pro Evropské centrum mládeže Břeclav, kde působíte?

V Evropském centru mládeže Břeclav (EYCB) působím jako koordinátor projektů Evropské dobrovolné služby (EDS), které umožňují mladým lidem od 17 do 30 let strávit až jeden rok v zahraničí jako dobrovolníci v (neziskové) organizaci. Mým úkolem je tak pomoci zájemcům nalézt a oslovit vhodnou hostitelskou organizaci, připravit je na dobrovolnickou aktivitu, udržovat s nimi po celou dobu projektu kontakt a podporovat je a po návratu domů s nimi celý projekt vyhodnotit a pomoci jim využít, případně dále rozvíjet, co se během EDS naučili.

Kromě toho se podílím také na další činnosti EYCB – realizaci workshopů o programu Erasmus+: mládež a dalších lokálních akcí, přípravě a organizaci našich projektů programu Erasmus+: mládež v ČR, pomoci mladým lidem, kteří chtějí požádat o finance na svůj vlastní projekt v rámci tohoto programu, atp. Jako prezident našeho spolku mám také na starosti velkou část nezbytné administrativy spojené s činností a existencí neziskové organizace. Jsem každopádně rád, že v EYCB jsem obklopen týmem úžasných a spolehlivých lidí, které mám navíc to štěstí považovat za své nejbližší přátele. Bez nich by nic z toho, co dělám, nebylo vůbec možné.