jednatelem firmy Public Market Advisory, s. r. o.

1. Proč jste se rozhodl podpořit konání 2. ročníku ankety Osobnost NNO JMK 2016?
Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá – věřím lidem, kteří stojí za tímto projektem a věřím, že dělají správnou věc.

2. Jak vnímáte roli neziskového sektoru a jeho specifika v životě Jihomoravského kraje?
Role neziskového sektoru je podle mého názoru obecně složitá, a to nejen v Jihomoravském kraji. Podle mého názoru je nezbytné, aby v našem prostoru neziskový sektor fungoval a plnil role, které mu historicky patří. Bohužel k tomuto se připojují organizace formálně neziskové vytvářející projekty pro projekty, aby mohly čerpat různé dotace a podporu. Výsledky těchto organizací pak mnohdy spočívají ve vytváření odborných knih bez hlubší odbornosti. Přál bych si, aby se neziskový sektor zbavil těchto organizací a mohl tak získat větší renomé ve společnosti a tím i získal důležitější roli v rámci fungování společnosti.