Anketa o získání titulu osobnost NNO JMK 2017 se překlopila do druhé poloviny. Máme několik nominovaných kandidátů a na další ještě čekáme.

Jak již titulek napovídá, anketa je o osobnosti. Osobnost, „osoba“, která něčím vyniká, je výjimečná, ať svými vlastnostmi či svojí prací. A pokud je to v oblasti neziskového sektoru, platí to dvojnásob. V nestátních neziskovkách najdeme mnoho těch, kteří se činnosti ve svých spolcích, obecně prospěšných společnostech, skautských či sportovních oddílech věnují vysoko nad rámec svých povinností. Starost o nemocné či seniory je též často na bedrech dobrovolníků. Veřejnost má o těchto dobrovolnících často velice zkreslené představy. Proto chceme prostřednictvím medailonů jednotlivých kandidátů představit jejich práci na www.osobnostnnojmk.cz a umožnit široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku.

Proto se i Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje před třemi roky rozhodla vyhlásit anketu Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. ANNO JMK se inspirovala ve Zlínském kraji, kde mají za sebou již několik úspěšných ročníků a mnoho oceněných „osobností“

Kdo bude tou letošní „osobností“? Hledejme kolem sebe a určitě ji nalezneme, jsou to většinou velmi skromní a nenápadní lidé a věk a profese nehraje roli. Vděčnost, dík a uznání jsou pro tyto zapálené dobrovolníky tou největší odměnou.

Přijímání nominací jsme prodloužili do 10. září 2017.