Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2020

PRAVIDLA

 

Vyhlašovatelem a pořadatelem ankety „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2020“ je Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.

Zobrazit pravidlaPravidla ke stažení

Základní ustanovení

Tento statut upravuje a stanovuje pravidla ankety, podmínky účasti nominovaných osobností v anketě, způsob rozhodování o vítězi a dalším ocenění nominovaných.

Způsobilost nominované osoby

Anketa je otevřena pro všechny uchazeče starší 18 let z Jihomoravského kraje. Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných osobností. Vyhlašovatel ankety je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné k účasti v anketě. Po obdržení nominace bude uchazeč zařazen do seznamu nominovaných kandidátů.

Konání ankety

Anketa „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2020“ je pořádaná dle následujícího harmonogramu:

Přijímání nominací: 18. 5. 2020 – 1. 9. 2020 

Hlasování pro nominované osobnosti: 15. 9. 2019 – 31. 10. 2020 

Vyhlášení výsledků a předání ocenění: 12. 11. 2020

Přihlášení do ankety

 Přihlášení je možné vyplněním nominačního formuláře, který je ke stažení jako pdf na webu www.osobnostnnojmk.cz.

 Nominační příspěvky musí obsahovat:

 1. a) Informace o nominovaném kandidátovi
 • veřejné

            jméno, příjmení, titul:

 • neveřejné

            rok narození:

            adresu:

            kontakt (telefon/email):

 

 1. b) Informace o konkrétních aktivitách kandidáta
 • nezisková organizace, v níž působil(a) či působí:
  a) název organizace
 1. b) obec působnosti
 2. c) hlavní zaměření činnosti organizace

            1.

            2.

            3.

            další organizace lze přidat………………………………………..

 • Pracovní pozice, na níž navrhovaný(á)  působil(a) či působí:
 • Počet let práce v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji:
 • Aktivity navrhovaného v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporujících neziskové organizace a pod):
 • Záliby, rodina, koníčky, přání do budoucna:
 • Popis vlastností kandidáta:

 

Navrhnout lze žijící osobnost působící v nestátním neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji. 

Vítěz loňského ročníku je z účasti v nominaci vyloučen.

Počet nominací je omezen jedním kandidátem na jednu nestátní neziskovou organizaci.

Nominovat může kterákoli z nestátních neziskových organizací se sídlem v Jihomoravském kraji nebo pobočka působící v Jihomoravském kraji.

Za správnost údajů o kandidátovi ručí výhradně nominující organizace. Ta uchová i písemný souhlas, ze kterého je patrný souhlas kandidáta s jeho nominací.

Fotografii kandidáta v kvalitním rozlišení lze zaslat spolu s nominačním formulářem.

Fotografie bude spolu s medailonem uveřejněna na www.osobnostnnojmk.cz.

 

 1. c) Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

 

 • jméno a příjmení, titul:

            celý název organizace:

            IČO:

            adresa:

            kontakt (telefon, email):

 

Hodnocení

Ze zveřejněných medailonů všech nominovaných osobností může v anketě vybírat a hlasovat každý občan České republiky starší 18 let.

 

Hlasovat je možné:

 • hlasováním pro vybraného kandidáta prostřednictvím internetové stránky osobnostnnojmk.cz, z jedné emailové adresy je možné zaslat maximálně jeden hlas
 • zasláním hlasu příslušnému kandidátovi na info@annojmk.cz nebo písemnou formou na adresu ANNO JMK, Kounicova 3, 602 00 Brno

 

Osobností NNO Jihomoravského kraje 2020 se stane nominovaná osobnost s nejvyšším počtem hlasů obdržených prostřednictvím internetového i písemného hlasování.

 

Hlasování bude ukončeno 31. 10. 2020.

Slavnostní předání ocenění se uskuteční 12. 11. 2020 v Brně.

Udělovaná ocenění

Vítěz ankety získá ocenění „Osobnost NNO Jihomoravského kraje 2020“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromážděné v průběhu ankety od nominujících, nominovaných i hlasujících budou použity pouze ke kontaktování vyhodnocených účastníků a k oficiálnímu zveřejnění výsledků.

Závěrečné ustanovení

Vyhlašovatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy z hlasování vyřadit.

Účastník ankety se zavazuje uvádět v anketním formuláři pouze pravdivé údaje.

Výlohy spojené s účastí v anketě nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Každý účastník vyjadřuje souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.

Generální partner

Partneři

Akademický malíř František Hanáček

Malíř, scénograf a režisér Vladimír Kiseljov, MgA.

Osobnost NNOJMK
Staňte se sponzorem

Chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat!

3 + 5 =