RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

Nominoval/a:

Mgr. Ilona Štorová
Age Management z.s.

 

Pan RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. působí ve spolku Age management, z. s., kde je odborníkem na měření pracovní schopnosti.
Jako expert age managementu se věnuje vzdělávání dospělých a podpoře sociálních aktivit.

Dlouhodobě spolupracuje v oblasti konceptu pracovní schopnosti a jeho rozšiřování v ČR/EU.
Jeho zapálení pro práci se vyznačuje velkou houževnatostí, mezi jeho záliby patří cestování, literatura a sport.

V oblasti neziskového sektoru působí v jihomoravském kraji již 10 let.