Osobnosti 2018

Božena Bešterová

Božena BešterováV organizaci Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. je paní Bešterová zaměstnána od roku 2000 jako zdravotní sestra v terénní ošetřovatelské péči. Již před nástupem Betanie pracovala 30 let jednak jako zdravotní sestra u lůžka, ale také jako staniční, později vrchní sestra. Po nástupu se na Betanii v pozici koordinátorky zdravotní péče podílela na přímé péči o klienty, ale také na organizaci této péče v rámci kolektivu zdravotních sester.

Mgr. Zdeňka Dubová

Zdeňka DubováMgr. Zdeňka Dubová pracuje v posledních letech soustavně na řešení dvou zásadních společenských problémů: rozšiřující se propasti neporozumění mezi generacemi a zvyšující se pasivitou občanů, jejich nedůvěrou v politiku a neochotou aktivně se zapojit do řízení věcí veřejných. V obou oblastech zorganizovala v rámci občanského spolku Mezigenerace o. s., který založila, řadu akcí a projektů, které měly a mají reálné výsledky.

Věra Fialová

Věra FialováVěra Fialová vystudovala stavební průmyslovou školu, pracovala ve stavebnictví a posléze dálkově vystudovala Pražskou konzervatoř.

Stala se učitelkou hudby v oboru housle, viola a zobcová flétna. Začala se věnovat komorní hře a působila jako dirigentka orchestru. Její žáci, kteří hráli na stovkách vystoupení v kostelech, ve školách či na výstavách, získali na různých soutěžích 160 cen.

Jaroslava Kuchařová

Jaroslava KuchařováV Lipovci v okrese Blansko, kde paní Kuchařová žije, působí několik zájmových organizací a spolků, které zastřešuje Spolek Vápeníček. Cílem Spolku Vápeníček je podpora všech, kteří mají zájem pořádat pro svoji obec kulturní, sportovní a společenské akce a koordinovat jejich průběh a vzájemnou spolupráci. Prvním velkým počinem spolku byla organizace a zajištění průběhu sjezdu rodáků v roce 2002.

Spolek Vápeníček organizuje každoročně velikonoční a vánoční výstavy.

Iveta Zieglová

Iveta ZieglováIveta Zieglová má za sebou několikaletou praxi ve vedení dívčího skautského oddílu, obsahující pravidelnou přípravu akcí a výchovného programu pro děti včetně pořádání letních táborů.