Osobnosti 2017

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Paní Lucie Kudrnová Vosečková pracuje ve vedení neziskové organizace Ratolest Brno. Po čtyřleté mateřské dovolené se vrátila k práci, kterou před tím vykonávala téměř 9 let. Díky svému nástupu zpět do organizace pomohla s restrukturalizací, která vedla k dlouhodobějšímu efektivnímu fungování a zabezpečení služeb (personálně, metodicky i finančně) pro klienty organizace.
Je to velmi silná osobnost, která je jedinečná svým přístupem k práci i svému okolí, které pomáhá dělat lepším. Její nasazení, odpovědnost, pečlivost i poctivost jsou výjimečné a obdivuhodné nejen pro všechny její zaměstnance, ale také pro široké okolí, díky čemuž si zaslouží nominaci v této kategorii.

Ladislava Hrdová

Paní Ladislava Hrdová je povoláním zdravotní sestra a je maminkou dvou dětí. Po roce 1989, kdy začala obnova Charity ve Vyškově, Ladislava Hrdová se stává ředitelkou a vše funguje na dobrovolnické bázi. Začátky této činnosti byly velmi těžké, nebyly žádné prostory, paní Hrdová měla svou kancelář doma. Charita získává část opuštěné fary v Dědicích, prostory jsou bez vody, topení a technického zázemí, přesto organizuje pomoc potřebným a postiženým lidem. Nominoval: Ing. Roman Celý, Oblastní Charita Vyškov
Paní Hrdová oslovovala desítky lidí, včetně mládeže, kteří se dobrovolnicky starali o opuštěné a nemocné občany Vyškova. V pomoci postiženým vždy byla paní Hrdová příkladem svou obětavou, milou a láskyplnou povahou. Od 1. 5. 1997 začala přijímat první ošetřovatelky a zdravotní sestry, ale většina práce byla stále zajišťována dobrovolnicky. Pořádaly se koncerty a sbírky na činnost. Paní Hrdová nejen, že dokázala nadchnout mnohé pro dobrovolnickou činnost, ale do práce vtáhla celou svou rodinu.

Eva Honková

Jakmile se paní Eva Honková dozvěděla, že byla u její dcery diagnostikována porucha autistického spektra, nesložila ruce do klína a diagnóze se nepoddala. Začala bojovat. Ať už s nepříjemnými úředníky, či s nepochopením ostatních lidí nebo s některými neinformovanými lékaři. Kolem Evy se postupem času utvořila skupinka dalších maminek, které u Evy hledaly pomocnou ruku a radu. Proto se Eva před čtyřmi lety rozhodla založit komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a webový portál, který pojmenovala Modrá beruška.

Začala informovat ostatní rodiče, zapojovat je do nejrůznějších aktivit, připravovat pro ně zajímavá setkání a organizovat diskuzní workshopy pro ředitele, pedagogy, sociální pracovníky, studenty a zástupce neziskovek, které se problematice autismu věnují. Eva pořádá nejen terapeutické pobyty pro rodiny, které pečují o dítě s autismem, ale i relaxační dny ve Studiu Butterfly pro maminky těchto dětí.

Anna Čarková

Paní Anna Čarková byla dlouhá léta hlavní představitelkou obce Vlkoš. Své inovativní nápady a vize realizovala již za dob svého starostování. Zkušenosti sbírala například jako manažerka v Nadaci Partnerství či manažerka mikroregionu Nový Dvůr a přes 20 let se pohybuje v neziskovém sektoru.

Na Kyjovsko přivedla principy rozvoje regionu ze zahraničí a byla jednou z prvních v celé republice, která je zde začala aplikovat. V roce 2002 založila místní akční skupinu Kyjovské Slovácko v pohybu, která pomohla podpořit v regionu více jak 250 projektů za téměř 100 milionů korun. Za dobu jejího působení pomohla vzniknout necelým dvěma desítkám neziskových organizací, například Přátelé Achtele, z.s. či Krušpánek. Podpořené projekty, tedy výsledek práce celého kolektivu, který právě Anna nadchla, je na Kyjovsku vidět téměř na každém kroku. Jedná se například o unikátní první šlapací drezínu v České republice, projekt Moravské vinařské stezky či Trh místních produktů v Miloticích. Pod jejím vedením také organizace získala několik významných ocenění.

Stránky