Osobnosti 2017

PhDr. Milena Šimsová

Milena Šimsová se narodila v Turčianském Svätém Martine na Slovensku v době první republiky, protože v té době tam jako geodet pracoval její otec Jaromír Procházka, bývalý československý legionář. Po mnichovské dohodě se celá rodina musela odstěhovat do Čech.

Nejdříve odmaturovala na brněnském reálném gymnáziu a poté od roku 1951 studovala na filozofické fakultě Masarykovy univerzity archivnictví a historii, které ukončila s červeným diplomem. Jelikož se ve stejné době provdala za evangelického faráře Jana Šimsu, jednoho z prvních signatářů Charty 77, nemohla sehnat práci, a tak ho následovala do sborů Českobratrské církve evangelické, kde působil. Až po uvolnění politické situace v roce 1968 si mohla dodělat doktorát.

Ludvík Ševčík JUDr.

„V sektoru neziskových organizací je veliká spousta skvělých lidí, bez kterých by nebyla jejich aktivita myslitelná. Jedním z nich je i náš kamarád JUDr. Ludvík Ševčík ml., který je v profesním životě advokátem, senior partnerem Společné advokátní kanceláře.
Do naší organizace se dostal, jako většina z nás v dětském věku. Od dětského účastníka našich táborů vyrostl ve skvělého hlavního vedoucího. V historii naší organizace není nikdo, kdo by dělal tuto práci tak dlouho jako on.
Nelze nevidět desítky až stovky hodin příprav svého turnusu, které rok co rok obětuje ze svého volného času. Času, ve kterém dokáže strhnout „své“ vedoucí a připravit pro děti dva týdny plné dobrodružství a zábavy. To, že se děti na tábory rády vracejí, je i jeho zásluha. Že je člověkem na svém místě, dokazuje skvělá parta lidí, kterou kolem sebe během let vytvořil.

Mgr. Emília Šalomonová

Emília Šalomonová, pro přátele Emilka, slaví spolu se základní organizací Českého svazu žen v Suchohrdlech u Znojma 50 let činnosti.

Je duší všech aktivit žen v obci i na okresní úrovni. Dlouhá léta působí v neziskovém sektoru, je předsedkyní základní organizace Českého svazu žen v Suchohrdlech, byla opět zvolena předsedkyní Okresní rady žen Znojmo, je členkou Krajské rady Jihomoravského kraje a členkou vrcholného orgánu Českého svazu žen Ústředního shromáždění. Všechny tyto funkce vykonává dobrovolně.

Anna Reseková

Paní Reseková byla dlouhá léta dobrým duchem Domu důstojného stáří v Brně – Maloměřicích. Pracovala jako vedoucí referentka MTZ Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. Její nakažlivý smích a věčně dobrá nálada byly něco, kvůli čemuž se ostatní kolegové těšili do práce a její optimismus se přenášel i na všechny klienty. Ačkoliv její pracovní zařazení bylo na pozici vedoucí zásobování, nikdy nezaváhala, když bylo v případě nemoci nebo dovolené potřeba zaskočit v kuchyni, prádelně nebo při úklidu. Veškerou práci dělala důkladně a s vervou, k níž byla konstitucí své nepřehlédnutelné postavy snad přímo předurčena. Kdykoliv se řeklo, že to zařídí Anička, mohli jsme si být jisti, že to bude.

Ing. Milan Pernica, CSc.

Největším bohatstvím Klubu českých turistů je turistické značení. Oceňováno je širokou veřejností nejen doma, ale i v zahraničí. Díky tomu Klub značí nejen u nás a na Slovensku, ale i např. na Podkarpatské Rusi, v Chorvatsku, ale i v daleké Brazílii.

Osobností a legendou tohoto značení v Jihomoravském kraji, ale i v celé republice je Ing. Milan Pernica, CSc. Turistika a turistické značení je jeho celoživotní aktivitou. Ve svém volném čase se podílí na vytváření materiálních, organizačních a metodických podmínek pro bezpečný a volný pobyt v přírodě, značení a údržbě sítě turistických značených tras. Pečuje o ochranu přírody a krajiny, kulturní památky. Pomáhá tak vytvářet podmínky pro aktivní turistiku všech občanů včetně seniorů, rodin, dětí a zdravotně postižených. Pokračuje tak v rozvíjení těch nejlepších tradic Klubu českých turistů.

PhDr. Irena Ochrymčuková

Paní Irena Ochrymčuková od roku 1991 pracuje jako kurátorka a etnoložka Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova a je kontaktní osobou v Asociaci muzeí a galerií a autorkou vzdělávacích programů pro školy. Její profese se jí stala koníčkem a nadšení z práce přenáší daleko za brány muzea.

Již 12 let působí v kulturní komisi města Tišnova, spolupracuje s Městským kulturním střediskem na kulturních a společenských akcích města a v minulém volebním období byla i zastupitelkou města Tišnova.

Od roku 1994 je vedoucí tanečního oboru Katolické vzdělávací jednoty Tišnov, který se zaměřuje na regionální lidový a zlidovělý tanec, americké country, historický tanec a standard. Každým rokem je autorkou a choreografkou lidového pásma tanců a písní pro krojované stárky a dětského pásma pro Václavské hody v Tišnově.

Radek Neužil

Pan Radek Neužil již skoro 30 roků nezištně pracuje s dětmi a mládeží, ať už v organizaci YMCA Skaut nebo v Tělocvičné jednotě Sokol Silůvky, jejichž je členem již od svého dětství. Podílí se na organizaci jak sportovních, tak i kulturních a vzdělávacích akcí.

Zajímá ho již desítky let historie regionu a s ním spojené dějiny jednotlivých spolků a organizací v obci. Toto vše soustavně zpracovává.

V roce 2006 založil v obci Silůvky ediční řadu nazvanou „Silůvky včera a dnes“, ve které do dnešních dnů vydal 12 svazků zabývajících se historií obce. Mezi nimi např. publikaci „100 let Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky v obrazech a dokumentech 1910–2010“, která získala ocenění za 2 místo v celorepublikové soutěži v kategorii místopisné publikace a publikaci „Škola v Silůvkách (Dějiny školství v obci od roku 1783 do současnosti)“, která zvítězila v kategorii „Kulturní dědictví a podpora tradic“.

Ing. Josef Mucha

Pan Josef Mucha, ač technického zaměření a vzdělání, se věnuje výtvarné fotografii. Je členem Fotoklubu Freeland Brno a členem spolku Klub přátel umění v České republice (KPU ČR), z. s. Miluje umění všeho druhu, zejména divadlo a výtvarné umění. Se svým fotoaparátem navštěvuje vernisáže a výstavy výtvarného umění. Často fotí amatérské divadelní přehlídky v Jihomoravském kraji.

Josef Mucha se narodil v severní části Vysočiny. Tento kraj mu učaroval a stal se jeho celoživotní láskou. Malebnou krajinou Vysočiny jezdí velmi rád na kole. Z Brna, kde v současné době žije, dojíždí do jižní části kraje za prací.

Ing. Mgr. Zdeňka Michálková

Paní Zdeňka Michálková se mnoho let pohybuje v oblasti sociálních služeb a pomoci druhým. Na tuto cestu jí přivedly vlastní životní zkušenosti. Dlouhá léta pečovala o svoji maminku a nyní už řadu let pomáhá svému tatínkovi, o kterého pečuje.

Její práce pro druhé má také institucionální podobu. Od roku od 2008 pracuje jako dobrovolný poradce v Klubu celiakie Brno, kde je aktivním členem až do současnosti. Již o několik let dříve, od roku 2005 se angažovala jako dobrovolník v Masarykově onkologickém ústavu. Zde pomáhala 6 let.

Bc. Tomáš Lamparter

Tomáš Lamparter je ve VKH Brno a v radě spolku dva roky, předtím pomáhal jako dobrovolník. Vysokoškolské katolické hnutí Brno je studentský spolek zaměřený na kulturní, duchovní, vzdělávací a charitativní činnost, organizující akce pro trávení času vysokoškolských studentů s duchovním rozměrem. V prvním roce v pozici radního měl Tomáš Lamparter na starost organizaci akcí, které byly pořádány pro 100–500 lidí, plesy, noční hru či košt vín. Projevil se jako velmi schopný v řízení lidí (během akcí koordinoval i 30 dobrovolníků).

Stránky