Osobnosti 2016

MgA. Kateřina Báňová


Kateřina Báňová je dynamická osobnost sršící energií, s vysokým pracovním nasazením, mnohaletými zkušenostmi a zapálením pro věc. Své nadšení realizuje hned v několika neziskových organizacích působících v Jihomoravském kraji.
Je členem výboru místního sdružení YMCA, poslední 3 roky ve funkci předsedkyně, a podílí se na pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Jako dobrovolník působí v YMCA Brno od roku 1995, iniciovala a vedla zde již několik aktivit. Úspěšný hudební projekt pro náctileté Ten Sing přivedla do Brna a zároveň byla činná i v národní a evropské struktuře tensingových skupin.
Je zakladatelkou souboru irských tanců Démáirt a nadšenou propagátorkou a lektorkou irských, skotských a anglických tanců. V organizaci Skotský Pes pořádá akce pro veřejnost zaměřené na skotskou kulturu. Je také zakladatelkou sdružení Jane Austen CZ, kde se podílí na pořádání kulturních akcí, tanečních seminářů a historických plesů inspirovaných známou anglickou spisovatelkou a obdobím empíru.

Zabývá se též poskytováním konzultací v oblastech rodiny a kultury v organizaci Brno Expat Centre, kde také asistuje při organizaci akcí a prezentací pro skupiny zahraničních odborníků, žijících v Brně.
I přes momentální vytížení s 2 dětmi na „mateřské dovolené“ nadále pokračuje ve své profesi tlumočnice a překladatelky. Volný čas věnuje povětšinou práci právě ve všech výše zmiňovaných organizacích.
V neziskovém sektoru Jihomoravského kraje působí již 21 let.

Nominovala:
Marta Joanidisová, YMCA Brno

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

„Mějme v každé době kousek světla v sobě, aspoň škvírku, aspoň sirku…“

Zuzana Brzobohatá se roky pohybuje v komunální i vysoké politice. Je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a zastupuje v něm neziskový sektor.
Působí v Základním článku Hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV GINGO jako statutární zástupce pobočného spolku, kde má na starosti hospodaření. Každý rok se aktivně účastní tábora oddílu Brďa v Tišnově. Spolek se celoročně věnuje volnočasové činnosti dětí a mládeže, vychovává členy k respektu vůči druhým, životnímu prostředí a napomáhá aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže jako alternativy proti konzumnímu způsobu života.
Dále je členkou organizací Oranžový klub a Evropské hnutí. Spolupracuje s organizací Forum 50%, Mladými sociálními demokraty a jihomoravskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie. Dále poskytuje podporu komunitnímu zemědělství v Tišnově.
Tyto činnosti vykonávala a vykonává jako dobrovolník.

V současnosti je neuvolněnou zastupitelkou v městě Tišnově, dříve byla poslankyní českého i evropského parlamentu, kde se věnovala podpoře neziskového sektoru prosazováním jeho zájmů, podporou seminářů o čerpání evropských dotací např. pro Síť mateřských center, Radu NNO při JMK, zadáváním analýz a studií pro neziskové organizace či podpoře výroby v chráněných dílnách pro Centrum humanitární pomoci–Blansko.
Napříč všemi těmito aktivitami stále zůstává skromná, blízko lidem, její životní hodnoty se nezměnily. Není jí lhostejná nespravedlnost v sociálních tématech, podporuje sociálně ohrožené skupiny, angažuje se v organizacích zaměřených na děti, ženy a seniory.

Ve spolku Vzdělávání pro život působí od jeho vzniku. Spolek rodičů, pedagogů a dalších příznivců se sídlem v Tišnově se zaměřuje na propagaci vzdělávání, založeném na prožitku, podporuje harmonizaci profesního a rodinného života, propaguje zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Svou stopu zanechala také v Rodinném centru Studánka v Tišnově, podílí se na fungování spousty dalších aktivit nejen v regionu Tišnovska.
Problémy neziskových organizací se snaží řešit koncepčně tak, aby vznikaly jednotné návrhy a postupy využitelné v dalších organizacích. Je otevřená novým přístupům, spolehlivá, zodpovědná, praktická a ochotná pomoci.
V neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji pracuje již 26 let.
Ve svém volném čase se kromě zájmu o veřejné dění a táboření s dětmi věnuje zahradě a četbě.

Nominovala:
Mgr. Kamila Ševčíková, Bc. Šárka Ondráčková, Vzdělávání pro život, spolek.

Ing. Ivo Brzobohatý


Ivo Brzobohatý se od začátku 80. let věnoval vedení studentské mládeže (Brontosaurus, Instruktoři Brno). V letech 1993–1998 se pak zapojil do vedení nebo sám vedl zážitkově‑vzdělávací akce pro skautskou mládež – Fons, Pons, Fonticulus.

Od roku 1994 působil pět let jako první správce základny Kaprálův Mlýn v údolí Říčky a později byl duchovním otcem myšlenky její kompletní rekonstrukce z peněz evropských strukturálních fondů. V letech 2000–2 byl jedním ze spoluzakladatelů Skautské nadace Jaroslava Foglara a po jejím založení vedl 11 roků správní radu nadace. Od roku 2002 poskytoval jako tajemník okresní rady Junáka v Brně servis brněnským skautským oddílům. V letech 2008–2014 zrealizoval pro brněnské skauty čtyři evropské projekty s úhrnným rozpočtem přes 62 mil. Kč. Výstupy projektů představují zbrusu nová skautská základna Kaprálův mlýn, největší v ČR, funkční registrační on‑line systém českých i slovenských skautů, webové platformy pro sdílení tábornické praxe a e‑learningu.

Ivo Brzobohatý je dlouholetým lektorem na vzdělávacích akcích Junáka nejen v jihomoravském regionu. Má vizionářský přístup, možné problémy vidí dříve než ostatní. V Junáku začal před 14 roky s vyhledáváním a nákupem pozemků pro skautská tábořiště. Jihomoravským skautům zprostředkoval pořízení přibližně 15 stálých tábořišť. Je garantem strategické priority celostátního Junáka „Získávání nemovitostí“, přičemž pomáhá získávat táborové pozemky skautům v celé ČR. Aktuálně působí kromě Junáka také v Hnutí Brontosaurus.

Působil či působí v těchto organizacích:
Správce skautské základny Kaprálův mlýn – 1994–1999
Skautská nadace Jaroslava Foglara, předseda správní rady, člen správní rady
Revizní komise Junák, Jihomoravský kraj T. G. M., z. s., předseda revizní komise
Jihomoravská rada dětí a mládeže – člen a místopředseda výkonného výboru
Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z. s., předseda rady Kaprálova mlýna
Člen a předseda školské rady ZŠ Mokrá, člen školské rady Gymnázia Šlapanice
Hnutí Brontosaurus, fundraising

Ivo Brzobohatý se již 33 let aktivně podílí na práci v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji.
Mezi jeho koníčky patří tramping, vodáctví a folková muzika. Je ženatý a se svojí ženou vychovává čtyři děti.

Nominoval:
Ing. Martin Hovorka, předseda rady, Junák – český skaut, okres Brno‑město, z. s.

Petr Burget

„Mám rád, když se věci hýbou.“

Petr Burget již 11 let pracuje v Betanii jako řidič automobilu, jenž je uzpůsoben pro přepravu imobilních klientů Domu důstojného stáří. Několikrát denně vyráží na cestu s klientem, který potřebuje navštívit lékaře nebo třeba optika. Přestože tráví hodiny za volantem v rušné pouliční dopravě v centru Brna, neztrácí nikdy svůj optimistický životní přístup a dobrou náladu. Je pověstný svou pozitivní energií, jíž otupuje hroty veškerých případných neshod.

Za dlouhá léta, kdy se s ním klienti či zaměstnanci v domově stýkají, od něj ani jednou neslyšeli, že něco nejde. Je vstřícný a ochotný, neprodleně řeší jakoukoliv prosbu o pomoc. Iniciativně a nezištně přistupuje k řešení jakýchkoliv technických problémů, souvisejících s provozem domova.
Více než sto tisíc kilometrů ujetých služební dodávkou v hustém brněnském provozu bez jediné nehody dokazuje, že jde o zkušeného řidiče, s nímž si mohou být spolucestující jisti, že vždy bezpečně dorazí do cíle cesty.
Petr Burget je skromný pracovník, dobrý duch Domu důstojného stáří, jehož zásluhy nejsou vystaveny na internetu, nýbrž jsou skryty ve vděčných srdcích klientů, kterým ochotně pomáhá.

Největší zálibou Petra Burgeta je motocyklový sport, jemuž se v minulosti sám aktivně věnoval. Rád poznává cizí kraje, o dovolených cestuje ve svém obytném voze Evropou a sní o cestě Velorexem napříč USA.

Nominovala:
Ing. Jitka Bednářová, Betanie­‑křesťanská pomoc, z. ú.

PhDr. Lukáš Karnet

Pan Lukáš Karnet přes svůj zdravotní handicap působí v několika neziskových organizacích a institucích. Spolek Klára pomáhá, z. s., kde pracuje jako koordinátor pro styk s veřejností a konzultant v sociálním poradenství, se zaměřuje na pomoc pozůstalým a pečujícím osobám.

Je vzorem člověka ztělesňujícího úsilí, nadšení a energii.
Je aktivní a veřejně činný i na komunální úrovni. Působí jako předseda výboru Krajské rady NRZP, od roku 2010 je členem zastupitelstva MČ Brno­‑Líšeň a současně členem sociální a dopravní komise. Je mu blízká problematika zdravotně znevýhodněných, kde zastává princip celoživotní aktivity a mezilidské solidarity.
V neziskovém sektoru Jihomoravského kraje je činný již 13 let.

Ve svém volnu se věnuje natáčení amatérských filmů s herci s mentálním a kombinovaným postižením, zajímá se o veřejné dění, historii, veřejnou dopravu a rád fotografuje.

Lukáš svými aktivitami utvrzuje své okolí v tom, že omezení existují ve skutečnosti pouze jen v naší hlavě.

Nominoval:
Ing. Jan Eder, Klára pomáhá, z. s.

Jakub Miklín


Jakub Miklín se již devět let aktivně podílí na činnosti neziskové organizace Evropské centrum mládeže Břeclav/ European Youth Centre Břeclav, z. s., ve které už čtyři roky působí na pozici prezidenta a koordinátora Evropské dobrovolné služby (EDS) a poradce pro mladé lidi, kteří chtějí zažádat o finance z programu Erasmus+ pro svůj vlastní projekt.
Vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracuje na částečný úvazek v Městské knihovně Břeclav, kde kromě knihovnické práce pořádá besedy a setkání, která oživují společenskou scénu Břeclavi, a vedle toho přes rok externě pracoval v břeclavském muzeu, kde se staral o správu artefaktů z dějin břeclavského regionu.
Velmi mu leží na srdci, aby Břeclav měla aktivní mládežnickou scénu, a pořádá tak škálu zajímavých akcí pro mládež. Je si dobře vědom, jak je komunitní život zásadní pro život a vývoj mládeže a tím celé naší společnosti.
V loňském roce uspořádal první akci svého typu na Břeclavsku s názvem „Břeclavané sobě“, kde se setkali Břeclavané s neziskovými organizacemi a spolky, které se na komunitním životě Břeclavanů podílejí.
Díky jeho práci jako koordinátora EDS mělo deset dobrovolníků možnost vyjet do pěti zemí světa pracovat pro neziskové organizace s podporou EU programu Erasmus+/Mládež v akci.
Podílí se na spolupráci s Úřadem práce v Břeclavi, kde zájemci o práci mají možnost rozvinout své schopnosti a vědomosti a následně získat i práci díky účasti na neformálně vzdělávacích projektech Erasmus+.

Je velmi vzácné vidět, když někoho dělá nejšťastnějším pomáhat druhým, a to ve svém volném čase, bez jakékoliv finanční odměny a bez touhy, aby mu lidé děkovali. I přes to, že mu sudičky do kolébky nedarovaly zdraví, je Jakub nezastavitelný a pro dobrou věc, pomoc druhým a s cílem udělat náš svět a společnost lepším, pracuje do padnutí.

Ve svém volném čase rád chodí se svým psem na procházky do přírody. V rámci výletů rád poznává cizí země i krásné kouty České republiky. K jeho dalším velkým koníčkům patří četba a kreslení.

Nominovala:
Jana Parolková, Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

MgA. Jan Motal, Ph. D.


Jan Motal je zapáleným aktérem veřejného dění. Svým chováním i různorodými aktivitami se snaží kultivovat své okolí, zajímají jej především společenské otázky, ale také ochrana přírody a jeho hlavním zájmem jsou média.
Spolek Radia R se jej rozhodl nominovat za jeho aktivity spojené se založením a fungováním Radia R, které sdružuje aktivní mladé lidi a probouzí v nich potenciál k aktivnímu a podnětnému životu. Jan patřil mezi zakládající členy, dlouhou dobu je vedl a dnes působí jako supervisor projektu. Radio R vzniklo v roce 2008 a za dobu svojí existence v prostoru mezi univerzitním prostředím a nezávislým komunitním prostorem v Brně iniciovalo množství veřejných aktivit či na nich participovalo, podporovalo velkou řadu neziskových organizací, a to jak mediálně, tak i poskytnutím moderátorů či djů (Nesehnutí, Fair Trade, Liga vozíčkářů – Brno, brněnská Charita).
Jan patří mezi ty, kteří od počátku vedou proměňující se kolektiv rádia k občanské angažovanosti a směřování ke spolupráci a podpoře neziskového sektoru. Více jak sedm let rovněž působí aktivně jako obhájce komunitních médií a propaguje využití médií v neziskovém sektoru, pořádal řadu workshopů a dílen pro neziskové organizace, vedl dílnu moderátorských dovedností pro mladé brněnské Romy.
Spolupracoval s organizacemi Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Radioexpert, AIESEC, Fair Trade a YMCA.
Jan rovněž působí jako publicista v Českém rozhlase, věnuje se tématům občanské společnosti a kulturnímu porozumění. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje etiku médií, svoji výuku staví na teorii lidských práv. Inicioval Mezinárodní letní školu etiky a médií, jejíž druhý ročník se letos koná na Slovensku, jako dobrovolník konzultuje témata z tohoto oboru a vede přednášky a dílny (např. školení ukrajinských studentů žurnalistiky v roce 2016 pro Nesehnutí). Většinu svých aktivit v neziskovém sektoru provádí jako dobrovolník „na volné noze“, ve vlastní režii.
Ve svém volném čase má rád výlety s manželkou a pejskem, filozofii a vážnou hudbu. Zajímá ho vědecký výzkum, občanský aktivismus a zabývá se vedením diplomových prací.

Nominovala:
Mgr. Kristýna Pulišová, Spolek Rádia R

Mgr. Martina Nejezchlebová


Martinu Nejezchlebovou její okolí obdivuje ve všem, co dělá a proč to dělá. Není odhodlanějšího člověka, než je ona. Ve vedení Ulity Blansko, z. s. působí sedm let, třináct let je její aktivní členkou.
Snaží se, jak nejvíc může, bez ní by Ulita Blansko nefungovala. Vymýšlí v Ulitě veškerý program, připravuje spoustu akcí, zajišťuje propagaci, píše dotace, komunikuje s úřady a řeší problémy, jak s lidmi v Ulitě, tak s hosty, nebo „vyššími mocemi“. Ulita je pro ni jedna z jejích hlavních priorit a přeje si, aby i ostatní lidé v Ulitě našli to, co v ní před bezmála 13 lety našla ona. Dělá to proto, že ji to baví, a že v tom vidí smysl. Naplňuje ji to, je to krásný pocit, když uděláte jiným radost a oni pak odcházejí spokojení.
Nominace na tento titul je poděkováním za její obětavou práci, za to, že své spolupracovníky podporuje ve všech projektech, že lidi kolem sebe motivuje, za vše, co pro ně dělá. Je šikovná vedoucí, která inspiruje všechny kolem sebe a ukazuje jim, co můžou dělat pro ostatní a jak využít svůj volný čas.
Dále působí i jako pedagogická pracovnice ve středisku Lipka – zařízení pro environmentální vzdělávání na pracovišti Rychta, Krásensko. Je činná i v TK Tuláci Blansko – dětském oddílu se zájmem o turistiku a pobyt v přírodě a ve spolku Okras (spolek pro ochranu přírody Moravského krasu a okolí).

Oblastí jejího zájmu je hlavně zájmová, volnočasová a kulturní činnost pro aktivní děti, mládež i dospělé.

Martina Nejezchlebová, přezdívkou Malví, je velmi aktivní člověk, co nemá rád nudu. Se svým přítelem se starají o pejska Arnyho a momentálně si rekonstruují rodinný domek. K odreagování jí slouží kytara, a mimo jiné zpívá ve sboru Capella polyphonica Salesiana. Miluje přírodu a čas trávený v ní si užívá, jezdí na vandry a s ostatními realizuje tábory. Je členkou České botanické společnosti, má ráda výtvarnou a rukodělnou činnost, příležitostně vede tvořivé dílny.

Martina Nejezchlebová toho už hodně dokázala a je pro své okolí vzorem.

Nominovala:
Michaela Staňková, Ulita Blansko, z. s.

Mgr. Milena Sedláčková, DiS


Milena Sedláčková pracuje jako sociální pracovnice ve Svazu tělesně postižených v České republice z. s. a pomáhá handicapovaným lidem hájit jejich specifické potřeby a zájmy i jejich práva.
Příkladně navenek reprezentuje Svaz tělesně postižených z. s., městskou organizaci Brno.
Tvoří a distribuuje měsíčník PAPRSEK­‑časopis pro handicapované spoluobčany i ostatní občany, které podobná problematika zajímá a pomáhá postiženým lidem najít zaměstnání.

Je též velmi činná v Unii Roska – reg. org. ROSKA Brno – město, z. p. s., která sdružuje osoby s onemocněním roztroušená skleróza v brněnském regionu. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a co nejdéle udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů pravidelným rehabilitačním cvičením, hipoterapií, ergoterapií, plaváním, trénováním paměti, právním a sociálním poradenstvím.
V neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji působí již šest let.

Udržuje spolupráci se členy dalších neziskových organizací – Parkinson společnost z. s., Klub stomiků Brno z. s. a Nofoot Nostress, o.s. – dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením.
Dále pak zastupuje Svaz tělesně postižených z. s. v Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.

Práce pro potřebné je její zálibou i koníčkem.

Nominovala:
Miroslava Ptáčková, Svaz tělesně postižených v České republice z. s., městská organizace Brno

Mgr. Marcela Zemánková


Marcela Zemánková je zakladatelkou, hlavní trenérkou a předsedkyní sportovního oddílu Gyta Kyjov, jehož náplní je výchova děvčat k výkonnostnímu sportu moderní gymnastika, výchova zájemců v základních pohybových dovednostech a organizace závodů, přehlídek a soustředění.
Její svěřenkyně dosahují řady úspěchů v okresních, oblastních i republikových kolech soutěží v moderní gymnastice. Stovkám děvčat z Kyjova a okolí zprostředkovala základní pohybovou průpravu a výbavu nejen do dalších sportovních aktivit, ale i do života.

Aktivně se podílí na sportovním, kulturním a společenském životě města Kyjova a okolí, například akce Kyjov hledá talent, Vědomosti v pohybu, Kyjovský dětský sportovní koktejl a Gymnastka roku. Organizuje oddílové, okresní i oblastní přebory v moderní gymnastice v Jihomoravském i Zlínském kraji
V minulosti působila jako učitelka 1. stupně ZŠ, ředitelka Domu dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou či v obchodním oddělení Televize Slovácko.

V současné době pracuje jako lektorka pedagogiky volného času pro SVČ, DDM a neziskové organizace, je aktivní členkou sportovní komise při MÚ Kyjov a členkou pracovní skupiny projektu MAP ORP „Vzdělání v pohybu“ v MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a dále působí i jako členka kyjovských organizací „Kyjovský dětský sportovní koktejl“.
Práci v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji se věnuje již 20 let.

Marcela Zemánková je cílevědomá, společenská, veselá, komunikativní a spravedlivá. Má ráda četbu, koncerty populárních skupin, posezení s přáteli a je správným fanouškem všech sportů.
Ráda se věnuje rodině, manželovi a své první vnučce.

Nominovala:
Petra Turečková, Gymnastický a taneční oddíl Kyjov z. s.