Otázky pro koordinátorku ankety Zdeňku Veselou

  • Publikováno: 22. 6. 2017

 Zdeňka Veselá

Máte vlastní zkušenost s činností neziskového sektoru?

V době, kdy byly mé 4 děti malé, jsme se v týdnu pohybovali mezi kluby maminek s dětmi, cvičením v Sokole a skautskými schůzkami, které daly mým dětem zažít život ve společnosti stejně zaměřených vrstevníků. Později to byly různé aktivity ve farnosti, prácei se seniory a v současné době jsem vděčná za odlehčovací službu stacionáře, který navštěvuje moje maminka.

Všichni, se kterými jsem se v těchto neziskových organizacích setkala, si zaslouží moji úctu.

Položili jsme pár otázek panu JUDr. Vladimíru Gašparovi

  • Publikováno: 22. 6. 2017

 JUDr. Vladimír Gašpar

Jaký je Váš vztah k neziskovým organizacím na jižní Moravě?

Mám velmi pozitivní vztah k neziskovým organizacím v regionu, především k těm z oblasti sociálních záležitostí, práce s dětmi resp. seniory. Tady odvádějí neziskovky obrovský kus práce a často nahrazují to, v čem zklamala rodina, příbuzní či stát.

Proč jste se rozhodl tuto anketu opět podpořit?

K anketě mám kladný vztah od jejího vzniku. Jsem přesvědčen, že na dobré skutky je třeba poukazovat, snaživé lidi, kteří dělat více než mají v pracovní náplni, oceňovat. A taky si myslím, že příklady táhnou a v dnešní době potřebujeme pozitivní signál, že mezi lidmi nevládne lhostejnost, ale naopak se vždy najde pomocná ruku. A to v řadách NNO nacházím.

Zeptali jsme se předsedy ANNO JMK Jaromíra Hrona

  • Publikováno: 15. 6. 2017


1. V čem podle Vás spočívá přínos neziskového sektoru, ve kterém se dlouhá léta pohybujete?
Neziskový sektor kultivuje občanskou společnost, posiluje vědomí občanských svobod a jeho posilování je nezbytné pro rozvoj demokracie.

2. Co vedlo ANNO JMK k vyhlášení ankety Osobnost NNO JMK?
Na jedné naší pravidelné poradě zaměstnanců kanceláře se vynořila myšlenka tohoto zviditelnění lidí neziskového sektoru v našem kraji. Vytvořili jsme pravidla a vyhlásili anketu. Letos pořádáme již třetí ročník. Anketa je určena lidem, o kterých se neví. A jejich okolí prostě nemá čas, aby jejich práci zviditelnilo. Proto je tu naše anketa.

Osobnost NNO JMK 2017

  • Publikováno: 20. 4. 2017

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. vyhlašuje letos již třetí ročník ankety Osobnost NNO JMK 2017, která oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje. Klade si za cíl zviditelnit jejich úlohu v širokém spektru nabídky činností neziskových organizací.
Anketa chce přiblížit příběhy a osudy lidí, kteří se v rámci své pracovní náplně i nad rámec svých povinností podílí na utváření obrazu neziskového sektoru ve společnosti. Nominace kandidátů je potom logickým výrazem díků a uznání těmto našim i vašim kolegům a spolupracovníkům.

Rozhovor s Mgr. Jakubem Miklínem, vítězem Osobnosti NNO JMK 2016

  • Publikováno: 9. 11. 2016

Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že jste vítězem?

Upřímně jsem byl velmi překvapený: když jsem viděl, jaké osobnosti byly vedle mě do ankety nominovány a kolik za sebou mají práce, opravdu jsem své vítězství nečekal. Zároveň jsem byl ale samozřejmě šťastný, protože to, že jsem v anketě zvítězil, považuji především za úspěch celého fantastického týmu Evropského centra mládeže Břeclav a za to, že má naše společné úsilí opravdu smysl – zvláště, když uvážím, že loni v anketě zvítězila naše projektová koordinátorka Jana Parolková. Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří nás podporují a motivují, bez nich by naše práce nebyla vůbec myslitelná.

Stránky