Kontakt

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Kounicova 3
602 00 Brno
IČO: 67007317
tel.: 541 215 533
email: osobnost@annojmk.cz